Kestliku kahanemisega ei tohi leppida! 

Paneme rahvastiku taas kasvama!

Lasterikka pere toetus on on vähendanud kolme ja enama lapsega perede suhtelist vaesust.

Ilma sotsiaalsete siireteta elaks ligi 40% lasterikastest peredest allpool suhtelise vaesuse piiri.

Tänu toetustele on lasterikaste perede olukord lähenenud väiksemate perede omale.

Me ei lepi kestliku kahanemise strateegiatega, vaid pöörame sündide arvu kasvule. Kahanemisspiraali peatamiseks on vaja, et sünniks rohkem lapsi ja pered oleksid suuremad.

Me ei vastanda erineva suuruse ja koosseisuga peresid. Eestis peab olema kõikidel hea elada.

Riik saab toetada lapsevanemaid peresõbraliku keskkonna kujundamise ning teenuste tagamisega, aga ka laste kasvatamisega seotud kulude osalise hüvitamisega. Kulude hüvitamine on eriti oluline lasterikastele peredele.

Ükski laps ei tohi jääda sündimata majanduslikel põhjustel. Lasterikkus ei tohi suurendada vaesusriski.