Oleme usaldusväärne ja hea mainega kaitsepartner

  • Väikeriigina sõltub Eesti julgeolek olulisel määral rahvusvahelisest koostööst meie strateegiliste partneritega. 

  • Eesti peab hoidma usaldusväärse ja hea partneri mainet.

  • Partnerlussuhete lõhkumine on käsitletav Eesti julgeoleku õõnestamisena, mida ei saa tolereerida.

Venemaa kaotab selle sõja ka  füüsiliselt, vaimselt ja moraalselt on juba kaotanud

Vene Föderatsiooni sõda Ukraina vastu tuleneb ambitsioonist taastada II maailmasõja järgne Euroopa. Venemaa peab sõja kaotama, et peatada nende agressiivsed, ebaseaduslikud ja ebahumaansed ambitsioonid.

Sanktsioonid proaktiivseks ja vajadusel ka kolmandate riikide suhtes ühepoolseks

Eesti peab tõhustama VF-vastaste sanktsioonide rakendamist ning tõkestama katsed sanktsioonidest mööda hiilida. Vajadusel tuleb rakendada selleks ka Eesti enda poolt kehtestatavaid sanktsioone lisaks EL omadele.

Oleme kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas jätkuvalt juhtiv erakond

Isamaa erakonnal on kaitse- ja julgeolekuvaldkonna inimeste pink pikk. Toetan meie seniseid poliitikaid kaitse- ja julgeoleku valdkonnas.

Seisame vankumatult Ukraina kõrval, pakkudes igakülgset tuge ja abi

Eesti kohustus ja missioon on aidata Ukrainal sõda võita. On ainuõige pakkuda selleks nii relva-, humanitaar- kui ka diplomaatilist abi ning põgenikele varjupaika. Eesti peab jätkama Ukraina toetamist kuni Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamise ja sõja lõppemiseni.

Panustame Ukraina taastamisse ja ülesehitamisse

Sõja lõppedes on Eesti moraalne kohus aidata võimaluste piires kaasa Ukraina taastamisele, sealhulgas põgenike tagasipöördumisele, et nad saaksid panusta oma riigi ülesehitamisse.